Boek: Tracks. Artistieke praktijk in een diverse samenleving —  2007

AuteursAn van. Dienderen, Joris Janssens en Katrien Smits
UitgeverijEPO
Aantal pagina's336

Hoe gaan kunstenaars en culturele werkers op de werkvloer om met de diversiteit in onze samenleving? Er is nood aan nieuwe manieren van communiceren, nieuwe manieren van onderhandelen, nieuwe manieren van kijken, spreken en maken. Het boek Tracks: Artistieke praktijk in een diverse samenleving is ontstaan vanuit de overtuiging dat er vandaag heel wat ervaring wordt opgebouwd. VTi, Kunst en Democratie en de kunstensteunpunten – de initiatiefnemers van dit boek – willen die expertise zichtbaar maken voor iedereen die er inspiratie uit kan putten.

In 2005 en 2005 volgden An van. Dienderen, Joris Janssens en Katrien Smits twintig kunstenaars en cultuurmakers op de voet: uit verschillende kunsttakken, zowel individuele kunstenaars als kunstenorganisaties, al dan niet gesubsidieerd, van kleine buurtorganisaties tot grote huizen, uit de stad en de provincie. Ze verhalen over de praktijk van KVS, City mine(d), Kunstenfestival 0090, HETPALEIS, CORDOBA, Kif Kif, Alain Platel, De Krijtkring, Els Dietvorst/Firefly, Union Suspecte, Charif Benhelima, KunstenFestivaldesArts, MuHKA, De Boekenkaravaan, Filmfestival Open Doek en Circo Paradiso/CC Muze. Het boek bevat ook bijdragen van Pierre Muylle (Wijk up), het mediactivistische collectief VOX, Michael De Cock (’t Arsenaal), Sibo Kanobana (Mobassik) en Ho Tzu Nyen.

Een afgewerkte dansvoorstelling, een buurtfeest of festival blijkt slechts het topje van de ijsberg. Diversiteit op het podium en in de zaal vraagt ook om het veroveren van de gigantische berg die zich onder het wateroppervlak bevindt. Dit boek duikt mee in de diepte van het creatieproces, waar het krioelt van nieuwe manieren van omgaan met elkaar, van aftasten en produceren: netwerken verbreden, artistieke medewerkers casten, een productie voorbereiden, een organisatie uitbouwen, educatieve activiteiten opzetten, discussiëren over de notie van artistieke kwaliteit…

Al deze praktijken zijn nog steeds zoekende. Op die manier komen ook fricties bloot te liggen. Die geven aan dat interculturaliseren met vallen en opstaan gebeurt. Al is het stadium vandaag nog experimenteel, we zien tegelijk dat hier een aantal gemeenschappelijke kwaliteiten de kop opsteken. Het boek is een subtiele beschrijving van interculturele competenties in de hedendaagse artistieke praktijk. Artistieke praktijken die omgaan met diversiteit, gaan uitdagingen niet uit de weg. Ze gaan niet uit van evidenties. Ze stellen hun eigen uitgangspunten voortdurend in vraag in overleg met ‘anderen’. Ze hebben oog voor de context en dialoog en ontwikkelen nieuwe invalshoeken en formats. Tracks laat zien hoe deze kwaliteiten vorm kregen in twintig concrete artistieke processen. Een boek vol intuïties en werkmethodes voor wie zelf de interculturele sprong wil wagen. Tracks is een gezamenlijk initiatief van Vlaams Theater Instituut, Kunst en Democratie, Initiatief Beeldende Kunst, Initiatief Audiovisuele Kunst, Muziekcentrum Vlaanderen en het Vlaams Architectuur Instituut.