Master Thesis over “Lili” door Anke Kesters (KULeuven), 2016

Deze masterproef neemt het motief van monsters en martelaren in de actuele kunst onder de loep naar aanleiding van CONTOUR 7 (29.08.2015–08.11.2015). In vier casestudies komt dat motief via verschillende vormen van artistieke praktijk aan bod. Gemeenschappelijk in de kunstwerken is het medium, film, om de inhoud over te brengen naar de toeschouwer. Deze masterproef heeft als doel aan te tonen dat het motief van monsters en martelaren via verschillende vormen van artistieke praktijk brandend actueel is in de videokunst van het laatste decennium. De eerste casestudie gaat over Lili van de Belgische filmmaakster An van. Dienderen, een kunstdocu uit 2015. In haar kunstwerk komt via een antropologische insteek zowel het motief van de martelaar als dat van het monster voor. 

Klik hier om de pdf te lezen.