Interview op Eventv met Cis Bierinckx & An van. Dienderen, 1998