Interview met An van. Dienderen & Didier Volckaert over “Visitors of the Night”, 2002